Vuxenutbildning / Komvux

Vuxenutbildning / Komvux

Genom vuxenutbildning, Komvux, kan du studera olika kurser på grundläggande och gymnasial nivå. Du kan komplettera dina betyg från grundskolan och gymnasieskolan, studera svenska, eller läsa kurser för att få behörighet till högskolan eller universitet.

Alla utbildningar är avgiftsfria och CSN-berättigade. Du kan se vårt kursutbud i kurskatalogen på din kommuns webbsida för vuxenutbildning.

Har du frågor?

Kontakta oss så hjälper vi dig!

Grundläggande vuxenutbildning

Vi erbjuder kurser i engelska, matematik, svenska och svenska som andraspråk på alla nivåer.

Vi har lektioner både i klassrum och på distans.

På grundläggande vuxenutbildning kan du läsa in kurser motsvarande grundskolenivå.

För dig som har kunskaper i svenska motsvararande kursen SFID erbjuder vi kurser i svenska som andraspråk.

Du behöver göra ansökan på din kommuns webbsida. Gå in på fliken Ansökan och välj din kommun för att se vårt kursutbud i kommunens kurskatalog och göra ansökan till våra kurser.

Gymnasial vuxenutbildning

Välkommen att studera kurser i engelska, fysik, matematik, naturkunskap, svenska, svenska som andraspråk och samhällskunskap. Vi har lektioner både i klassrum och på distans.

På gymnasial vuxenutbildning studerar du kurser motsvarande gymnasieskolan.

Du behöver göra ansökan på din kommuns webbsida för vuxenutbildning. Gå in på fliken Ansökan och välj din kommun för att se vårt kursutbud i kommunens kurskatalog och göra din ansökan.