Studiemöjligheter på grundläggande och gymnasial vuxenutbildning

Komplettera dina betyg från gymnasieskolan, studera svenska eller utbilda dig till ditt drömyrke.

Flexibel och personlig utbildning

….På Amadeo i Stockholm City kan du studera ämnen som ger behörighet för högskolestudier, t ex engelska, matematik, samhällskunskap, naturkunskap, svenska. Du kan studera svenska, matematik och engelska på alla nivåer från nybörjarnivån till gymnasial nivå. 

Komvux erbjuder möjligheten att studera grundläggande och gymnasiala kurser, komplettera tidigare betyg och förvärva behörighet till högre utbildning, samt lära sig svenska.

Grundläggande vuxenutbildning

Vi erbjuder kurser i engelska, matematik, svenska och svenska som andraspråk på alla nivåer.

Gymnasial vuxenutbildning

Välkommen att studera kurser i engelska, fysik, matematik, naturkunskap, svenska, svenska som andraspråk och samhällskunskap. Vi har lektioner både i klassrum och på distans.

Läsa kursen på egen hand - gör sedan en prövning i kursen

Om du inte vill studera en kurs kan du läsa kursen på egen hand och göra en prövning i kursen. Du kan också göra en prövning i kursen där du har ett betyg som du inte är nöjd med.

Studera svenska på SFI

Vi på Amadeo erbjuder modern och personlig undervisning i små elevgrupper på vår skola som ligger centralt vid T-Centralen i Stockholm. På Amadeo i Stockholm City kan du studera svenska på alla nivåer från svenska för invandrare (sfi) till grundläggande och gymnasiala kurser i svenska som andraspråk. Vi erbjuder även andra Komvuxkurser i matematik, och du kan studera en yrkesutbildning som leder till jobb.