VÄLKOMMEN TILL AMADEO

Välkommen till skolan med specialinriktningar där eleverna får möjlighet att utveckla sina specialintressen på skoltid!

ANMÄL DIGKONTAKTA OSS

VAD VI GÖR

På Amadeo kommer eleverna att få utveckla kompetenser för livet i en kreativ skolmiljö. Eleverna får träna på sina specialintressen och kommer att få tillgång till de bästa kompetenserna inom deras intresseområden. Eleverna får möjlighet att utveckla det som de är mest intresserade av och bli riktigt bra på det. Detta stärker elevernas tilltro till egen förmåga att lära sig nya saker.

Genom att utveckla sina specialintressen lär sig eleverna att koncentrera sig, få struktur på sin tillvaro, kreativitet och uthållighet. Dessa kompetenser främjar studieresultat i andra ämnen.

våra inriktningar

ISHOCKEY

KAMPSPORTER

PARKOUR

INSTRUMENTAL MUSIK

VÅR VISION

Amadeos utbildning syftar till att verka för elevernas akademiska utveckling genom att integrera idrottsliga och konstartsöverskridande verksamheter i skolan. Amadeo ska erbjuda en bra skola där eleverna får en god undervisning i en trygg miljö och möjlighet att utvecklas för framtiden. 

SKOLANS MÅL

Skolans mål är att uppfylla de nationella målen för utbildningen med bra kvalitet. Som en del av det måluppfyllande arbetet ska eleverna på Amadeo utveckla nyckelkompetenser för livslångt lärande som anses viktiga av EU och OECD:

 • Kommunikation på modersmålet.
 • Kommunikation på främmande språk.
 • Matematiskt kunnande och grundläggande vetenskaplig och teknisk kompetens.
 • Digital kompetens.
 • Kompetens att lära nytt och lära om.
 • Social och medborgerlig kompetens.
 • Iniativförmåga och företagaranda.
 •  Kulturell medvetenhet och kulturella uttryck.

På Amadeo ska eleverna utveckla kompetenser utifrån sina unika förutsättningar. Arbete med sina specialintressen stimulerar elevernas kreativitet och lust att lära.

Förutom att eleverna får kommunikativ kompetens i språk får de möjlighet att utveckla intresse för kommunikation och känslouttryck genom konstnärliga medel och verktyg. 

 Amadeo kommer att drivas i nära samarbete med idrottsföreningar och andra aktörer:

 • Sundbybergs Ishockey
 • Brinkens IF
 • Slagskeppet/Kampsport/Biomekanik och fys
 • Parkourföreningen
 • Föreningen Crescendo

M.fl

Redo att ta kontakt?

RING OSS

073-250 45 97

MAILA OSS

info@amadeo.se

FÖLJ OSS