YRKESHÖGSKOLAN

Yrkeshögskoleutbildningar genomförs i nära samarbete med arbetslivet och leder direkt till jobb.

KONTAKTA OSS

VAD VI GÖR

Yrkeshögskoleutbildningar genomförs i nära samarbete med arbetslivet och leder direkt till jobb. Vi erbjuder utbildningar inom yrken som är stor efterfrågan på.  Utbildningarna har tagits fram tillsammans med samverkande företag och organisationer vilka  har rekryteringsbehov av yrkeskompetenser som utbildningarna erbjuder. I utbildningen ingår praktik – lärande i arbete.

DRIFTINGENJÖR INOM ENERGI OCH PROCESSTEKNIK

400 poäng, ca 2 år

Driftingenjörer arbetar på anläggningar som producerar el, värme eller kyla. Du kan också arbeta inom stora fastigheter som exempelvis sjukhus, inom processindustrin eller vid kommunala vatten- och avloppsanläggningar. Driftingenjören ansvarar för driften och ett visst underhåll av maskinerna.

Utbildningen är på distans med fysiska träffar. Under utbildningen är det tio fysiska träffar, som är två dagar vardera. Utbildningen är CSN-berättigad och leder till en yrkeshögskoleexamen.

 

Utbildningen avser att starta 2021.

AUTOMATIONSINGENJÖR

400 poäng, 2 år

Automationsingenjörer genomför och programmerar funktioner samt sköter drift av automatiserade processer. Automationsingenjörer kan arbeta på många olika arbetsplatser, allt från industri och kommun till energi-, teknik-, olja- och fastighetsbolag.

Utbildningen är på distans med fysiska träffar, ca 6 per år. Utbildningen är CSN-berättigad och leder till en yrkeshögskoleexamen.

 

Utbildningen avser att starta 2021.

RÖRNÄTSTEKNIKER

Rörnätstekniker

400 poäng, 2 år

Rörnätstekniker arbetar med att säkra vatten-, process- och avloppsledningar, samt med distribution av dricksvatten och avloppsvatten. Rörnätstekniker kan även arbeta med ledningssystem för t ex fjärrvärme, fjärrkyla, ånga, olja / kemikalier. Rörnätstekniker ansvarar för drift /underhåll av ledningssystem, rör, ventiler och pumpstationer.

Utbildningen är på distans med fysiska träffar, ca 6 per år. Utbildningen är CSN-berättigad och leder till en yrkeshögskoleexamen.

 

Utbildningen avser att starta 2021.

LEDNING

Natalia Gura Strinnholm

VD

E-post: natalia.gura.strinnholm@amadeo.se

Tidigare befattningar:

 • Chef/ rektor för vuxenutbildningen i Solna stad
 • Regionchef på Astar AB
 • Konsultchef på Lernia Utbildning AB
 • Verksamhetschef på Utbildningsborgen AB

Nicklas Strinnholm

Verksamhetschef

E-post: nicklas.strinnholm@amadeo.se

Tidigare befattningar:

 • Produktions- och distributionsdirektör på Stockholm Exergi

 • Produktionschef på Bufab
 • Managing Director på TMD Friction
 • Produktionsdirektör på Eriksson

Magnus Bergqvist

Verksamhetsutvecklingsansvarig

E-post: magnus.bergqvist@amadeo.se

Tidigare befattningar:

 • Konsult på Etteplan Industry AB inom produktionsutveckling, produktionsteknik, 
  investeringprojekt, LEAN-management för Sandvik, ABB och Ericsson
 • Produktionsteknisk chef på Ericsson AB
 • Teknikchef på Ericsson AB

KONTAKTA OSS

För mer information kontakta oss på tel.073-250 45 97 eller via e-post: info@amadeo.se

RING OSS

073-250 45 97

MAILA OSS

info@amadeo.se

FÖLJ OSS